Vzdělávání v Die Trageschule®

Zkušenost ukazuje, že schopnost vést samostatné poradenství zahrnuje více, než schopnost dobře vázat. Proto nabízí Die Trageschule® lektorské kurzy pro poradkyně nošení dětí. 

Cílem tohoto vzdělávání je provázet rodiče technikou vázání šátku, správným nastavením nosítek, doprovázet a povzbuzovat je v jejich rodičovství.

Absolventky lektorských kurzů Die Trageschule® získají:

 • jistotu ve zprostředkovávání nejrůznějších úvazů a nosítek,
 • jisté a vnímavé vystupování vůči rodičům, 
 • metody a kompetence k vytváření a realizování individuálních poradenství, kurzů a přednášek.

Obsah vzdělávání v lektorských kurzech spočívá na vědecky uznaných výzkumech biologie, medicíny a psychologie, ale i  metod z oborů vzdělávání dospělých.

Úplné vzdělávání lektorky nebo lektora zahrnuje následující:

 • Umění vázat – naučení různých úvazů na břicho, na bok, na záda.
 • Umění zprostředkování – cílené návodové techniky.
 • Umění výběru a přizpůsobení nosítka – pro každého najít to pravé.
 • Umění konceptu – vypracování  vlastního konceptu pro individuální poradenství, kurzy a krátké přednášky.
 • Umění poradenství – respektující vystupování jako centrální prvek při provázení rodičů.
 • Umění výjimečného – vypracovat s rodiči a dětmi ve speciálních situacích adekvátní řešení.
 • Umění reflexe – doprovázet sám sebe respektujícím způsobem.
 • Zprostředkování základních znalostí: fyziologické a psychologické aspekty nošení, vývoj dítěte

Lektorské kurzy se dělí na základní, nástavbový a certifikační. Navazují na sebe. Trageschule® pracuje vědecky fundovaně, uznávanými metodami vzdělávání dospělých. Obsáhlý tištěný materiál ve vázané formě a didaktický materiál provázejí kurzy a ulehčují naučení a zpracování naučeného.

Všichni instruktoři/školitelé mají odpovídající vzdělávácí schopnosti a dlouholeté zkušenosti v práci s rodiči.

Mezi vzdělávacími bloky by měl být dostatečný časový odstup k zapracování naučeného a nasbírání vlastních zkušeností. Vycházíme z toho,  že základní a nástavbový kurz budou navštíveny ve smysluplném časovém odstupu. Základní kurz sám o sobě je uzavřený kurz. Kvalitní úroveň práce s rodiči vyžaduje jistotu, reflexi a rozšíření vlastních kompetencí. K tomu slouží nástavbový kurz s předloženými domácími úkoly a rozšířeným výukovým plánem.

Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky, příp. lektora. S certifikátem získává absolventka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako „certifikovaná/ý lektor/ka Die Trageschule®“.

Cílové skupiny

 • porodní asistentky, zdravotní sestry, vychovatelky a vychovatelé
 • fyzioterapeutky, ergoterapeuti
 • laktační poradkyně, vedoucí kurzů pro rodiče a děti
 • jiné osoby, které chtějí doprovázet rodiče v počátcích s jejich miminkem

Díky speciálně vytvořeným zprostředkujícím technikám mohou být rodiče cíleně vedeni k tomu, aby šátek navázali anatomicky správně a úspěšně. Třífázová technika, přesné instrukce a hesla doprovázejí krok za krokem vázáním. Lektor a lektorka jsou díky tomu schopni, naučit techniku tak, že ji mohou zprostředkovávat i bez zkušeností s nošením. Die Trageschule® vyvinula pro úvazy a uzly speciální předváděcí šátky, které jsou lektorům a lektorkám k dispozici pro práci s rodiči.

Jaké materiály jsou pro kurz potřeba?

Pro kurzy konané v České republice, přineste s sebou prosím:

 • panenku ve velikosti kojence
 • zaslanou informační složku
 • psací potřeby
 • přezůvky nebo teplé ponožky
 • pohodlné oblečení
 • tkaný, pevný šátek (4,6m)
 • elastický šátek
 • ring sling
 • nosítka, která máte k dispozici

S miminkem?

Pro přítomnost dětí platí tato pravidla:

Děti máme rádi a víme, že malé dítě nemůžete nechat dlouho samotné. Miminko může být při kurzu obohacením, ale také rizikem, že naruší hladký průběh kurzu.

Proto není možné, aby kurz probíhal úplně bez pravidel.

Dítě si s sebou můžete vzít jen v případě, že budete mít zajištěnou péči druhou osobou. Kurzy jsou zpravidla v prostorách, kde je zajištěná možnost hlídání v blízkém okolí, včetně procházek v pěkném prostředí.

Kojení dítěte v průběhu kurzu je možné, ale prosíme, aby osoba, která ho má na starosti nenarušovala svým vstupem do místnosti průběh kurzu. 

Zameškané učivo se nebude opakovat a je na zodpovědnosti účastnice samostatně si zameškanou látku obstarat. Pokud nebude narušen hladký průběh kurzu, může být miminko krátkodobě s mámou v seminární místnosti.

Tato pravidla byla vypracována v zájmu všech účastnic kurzu. Prosíme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Doufáme, že najdete způsob, abyste vyhověli potřebám Vašeho dítěte a zároveň si kurz užili.